Grupa 3 ( gaz ) eksploatacja/dozór szkolenie tradycyjne i egzamin w siedzibie

615,00

Kategoria:

Opis

Tradycyjna forma szkolenia organizowana od lat w naszym Ośrodku w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych w tym sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa, powyżej 0,5 MPa, urządzenia i instalacje gazowe do i powyżej 5 kPa, odbiorniki paliw gazowych itd. Realizowana zgodnie z zakresem określonym na wnioskach kwalifikacyjnych z grupy 3 na stanowisku eksploatacji oraz dozoru.

Cena za szkolenie obejmuje opłatę egzaminacyjną od zajmowanego stanowiska E lub D.