Pytania techniczne

Czy forma samokształcenia jest wystarczająca do zdania egzaminu kwalifikacyjnego na danym stanowisku?
Naturalnie, w dobie dzisiejszych czasów szkolenia prowadzone są często pod presją pracodawców i związane jest to z czasem poświęconym dla osób podlegających szkoleniu. Forma, którą my proponujemy znacznie wydłuża ten czas, zatem słuchacz może w spokoju nabyć taką ilość wiedzy, która bezstresowo pozwoli uzyskać mu wymagane kwalifikacje, jednakże jeśli nadal uważa to za niewystarczającą formę kształcenia, może w każdej chwili dołączyć do grupy szkolonej wg tradycyjnej formy.  My pozostawiamy Państwu wybór.

Czy forma samokształcenia jest gwarantem uzyskania kwalifikacji dla pomiarów elektrycznych?

Aby uzyskać kwalifikacje dla pomiarów elektrycznych trzeba przystąpić do laboratorium pomiarów, które cyklicznie organizujemy w naszym Ośrodku.

Czy jako osoba niewykwalifikowana mogę się ubiegać np. o uprawnienia powyżej 1000V?

Jesteśmy takim praktykom raczej przeciwni, jednakże to egzamin weryfikuje czy narazi Pan/Pani siebie lub inne osoby na niebezpieczeństwo związane z niewystarczającą wiedzą w danej dziedzinie. Ciężko, aby przykładowo osoba spoza branży elektrycznej stwierdziła na jakimś etapie życia, że chce zostać elektrykiem wysokich napięć.

Jak poprawnie wypełnić wniosek kwalifikacyjny?

Przykładowy wzór poprawnie wypełnionego wniosku zamieszczamy poniżej, który obrazuje zajmowane stanowisko ( eksploatujący – podkreślenie), zakres wykonywanych czynności w tym przypadku ( obsługa i konserwacja – podkreślenie) dla punktu 2. – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt. 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

UWAGA:

Poniższy wzór jest tylko przykładem!

Strona 1 wniosku

Wzór wniosku

Strona 2 wniosku

wniosek 2 wzór

Czy muszę podawać dane personalne na wniosku?

Ustawodawca określił na wzorze świadectwa kwalifikacyjnego szereg danych, które są niezbędne do wystawienia dokumentu m.in.

  • Imię i nazwisko
  • PESEL

Należy pamiętać, że komisja może zażądać okazania dowodu osobistego podczas egzaminu, celem potwierdzenia tożsamości wnioskującego.

Wszystkie te dane przechowujemy w zabezpieczonych archiwach.

Co należy rozumieć przez urządzenia instalacje i sieci elelektroenergetyczne od napięciu do 1 kV i powyżej 1kV?

Punkt 2 czyli urządzenia, instalację i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV;
– linie napowietrzne i kablowe,
– rozdzielnice elektryczne,
– urządzenia prostownikowe i akumulatorowe,
– kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej,
– elektryczne urządzenia napędowe,
– elektryczne spawarki i zgrzewarki,
– urządzenia oświetlenia elektrycznego,
– instalacje elektryczne.
Punkt 3 czyli urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV
– linie napowietrzne,
– linie kablowe,
– stacje transformatorowe – rozdzielnice o mocy ……. MVA,
– elektryczne urządzenia napędowe o napięciu …….. kV;

Czy jako osoba z danej branży np. elektrycznej mogę ubiegać się o uprawnienia zwiększające kwalifikacje?

Zdecydowanie tak, przykładowo: osoby z branży elektrycznej często pracują na napięciach do 1 kV, ale z czasem muszą zwiększyć kwalifikacje, jest to normalne.

Czy szkolenie tradycyjne kosztuje tyle samo co wykupienie dostępu do wiedzy na danym stanowisku w danej grupie energetycznej?

Szkolenie tradycyjne jest droższe, ze względu na związane z tym koszty wynajęcia sali, sprzętu, wykładowcy, dojazdu do wskazanego miejsca przez pracodawcę, grupę osób. Jednakże ustalane jest indywidualnie ze względu na wiele czynników takich jak; pozyskanie uprawnień po raz wtóry w naszym Ośrodku, większa ilość chętnych, itp.

Jak kształtują się ceny dla tradycyjnej formy szkolenia?

Szkolenie tradycyjne dla jednej grupy urządzeń kosztuje 500 zł netto np elektryczne (G1), dla dwóch grup urządzeń 600 zł netto dla trzech 650 zł netto. Opłaty egzaminacyjne są określone ustawowo i na chwilę obecną wynoszą 10% minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 175 zł od stanowiska.

Ceny w innych firmach są niższe, dlaczego?

Jesteśmy bardzo konkurencyjni, jednakże zdarzają się przypadki, gdzie dana firma pobiera minimalne wynagrodzenie i po macoszemu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny organizuje szkolenie połączone z egzaminem. Na pewno nie byliby Państwo zadowoleni z takiej formy, nawet branżyści, którzy od 20 i więcej lat pracują w zawodzie chcą nabyć jeszcze więcej niezbędnych informacji do działania zgodnie z obecnie panującymi trendami i przepisami. My stworzyliśmy platformę z tak długim czasem aktywacji, abyście Państwo płacąc za usługę wiedzieli za co zapłaciliście. Ponadto działamy w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, którego statut oraz polityka jakości jasno określa sposób naszego działania.

Czy mogę przystąpić do egzaminu bez wykupu szkolenia?

Naturalnie, szkolenie tradycyjne lub dostęp do bazy wiedzy; jest jedynie ułatwieniem pozyskania Świadectwa kwalifikacyjnego.

Czy mogę wykupić wszystkie trzy grupy energetyczne i będę miał na to 90 dni?
Otóż nie, każda aktywacja kodu automatycznie uruchamia zegar, który skrupulatnie odlicza czas. Oczywiście można aktywować kod w każdej dowolnej chwili, nawet po okresie 6, 7 i więcej miesięcy, ale wówczas nie ma to większego sensu.

Czy na chwilę obecną dajecie Państwo dostęp tylko do wiedzy związanej z elektroenergetyką?
Na chwilę obecną tak.W dalszych planach będziemy dodawać kolejne typy szkoleń jako formy samokształcenia.

Czy jest możliwość wykupienia szkolenia np. na wózki widłowe poprzez koszyk internetowy?
Jak najbardziej, wówczas zgłasza się Pan/Pani z dowodem wpłaty do siedziby naszego Ośrodka, a my dopisujemy Pana/Panią do najbliższego szkolenia. Dotyczy to spawania, bhp, operatora wózka jezdniowego, pomiarów elektrycznych oraz wszystkich typów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

up