BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 października 2007r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2007 r. Nr 196 poz. 1420) prowadzimy szkolenia okresowe i instruktaże dla wszystkich grup zawodowych:
– pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
– pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
– pracowników inżynieryjno technicznych,
– pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia kończone są egzaminem przed komisją powołaną przez jednostkę szkolącą i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu lub kursie.

Pracuj bezpiecznie!

up