Kadra

Andrzej Jerzy Wojciechowski

Dyrektor Ośrodka Doradztwa i Szkoleń SIMP – ZORPOT

Sebastian Długozima

Wykładowca

Doświadczenie:
10.2018r. – aktualnie Remsod Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
praca w dziale kontroli jakości
11.2013r. – 09.2018r. „Metalbark” Sp. z o.o. Sp. k. w Nowej Wsi Wielkiej, praca w dziale
kontroli jakości na stanowisku specjalisty ds. badań nieniszczących
10.2008r.- 10.2013r. „Metalbark” Sp. z o.o. Sp. k. w Nowej Wsi Wielkiej, praca na stanowisku spawacz, monter
08.2006r. – 10.2008r. Praca w Irlandii Północnej,
praca na stanowisku spawacz ,
monter
Edukacja:
2017-2018 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Kierunek międzynarodowy
inżynier spawalnik
2010-2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Techniczny, Kierunek Budownictwo w
specjalności budownictwo energooszczędne
1999-2003 Zespół Szkół nr 1 Liceum Zawodo-
we o profilu mechanik pojazdów
samochodowych, Opatów, ul. Sło-
wackiego 56
Kursy:
09.2012 kurs prawa jazdy kat. B
09.2012 kurs AUTOCAD
06.2014 kurs NDT. VT1, VT2
10.2014 kurs NDT. MT1, MT2
05.2018 kurs IWE

Czesław Marciniak

RZECZOZNAWCA SIMP

 

Wykształcenie:

1970 r

 Wyższe

Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny Inżynier mechanik

Działalność zawodowa:
 1953 – 1958  pomiarowiec w laboratorium pomiarowym
 1959 – 1960  konstruktor maszyn spożywczych
 1961 – 1970  konstruktor maszyn i urządzeń budowlanych
 1971 – 1987  kierownik zespołu konstrukcyjnego maszyn i urządzeń budowlanych i hydrauliki siłowej
 1988 – 1989  konstruktor kontenerowych oczyszczalni ścieków
 1990 – 1991  specjalista modernizacji zamaszynowania kombinatu budowlanego
 1992 – 1995  przedstawiciel handlowy napędów łańcuchowych niemieckiej firmy w Polsce
 1995  emerytura
 2000 – 2001  projektant zamaszynowania linii produkcyjnej i hydrauliki siłowej
 2004  konstruktor zamaszynowania linii produkcyjnej, konsultant hydrauliki siłowej
 od 1961 Członek SIMP
 od 1970 Rzeczoznawca SIMP

CHARAKTERYSTYCZNE PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH EKSPERTYZ:

– Ocena stanu technicznego i wycena maszyn i urządzeń budowlanych

– Inwentaryzacja techniczna i instrukcje obsługi urządzeń mechanicznych w teatrze

– Ocena bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz wydanie DEKLARACJI ZGODNOŚCI MINIMALNEJ dla:

– zamaszynowania linii technologicznej (35 urządzeń) produkcji folii

– automatycznej linii galwanicznej (~ 50 zabiegów)

– eksploatowanych obrabiarek do metali drewna, urządzeń montażowych

– skróconych instrukcji obsługi dla eksploatowanych maszyn

– Ocena bezpieczeństwa pracy dla produkowanych maszyn i urządzeń zgodnie z przepisami i normami unijnymi i wydanie DEKLARACJI ZGODNOŚCI , co upoważnia do nadania znaku bezpieczeństwa CE

– Inne zlecenia według życzeń Klienta

Andrzej Marecki

Edukacja:
1975r Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków. Specjalność: Kopalnictwo Naftowe i Gazownictwo
1980r Uniwersytet Warszawski – Studia Podyplomowe. Specjalność: Geologia Inżynierska
1997r Politechnika Warszawska – Studia Podyplomowe. Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
2001r Szkoła Główna Handlowa – Warszawa -Menedżerskie Studia Podyplomowe; Specjalność: Zarządzanie
2005r Akademia Górniczo-Hutnicza. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Dystrybucyjnym Gazu na konkurencyjnym rynku energii
Doświadczenie Zawodowe:
1976r Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kraków. Stanowisko: inżynier
1976-1979r Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Ciechocinek. Stanowisko: Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
1976-1984r

Północny Okręg Energetyczny – Bydgoszcz Zespół Elektrowni Wodnych „Dolna Wisła” w budowie- Włocławek. Stanowisko:

– specjalista ds. geologii inżynieryjnej

– Inspektor Nadzoru lokalizacji Elektrowni Jądrowej Karolewo Skoki

1984-2000r Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Rejon Gazowniczy we Włocławku. Stanowisko: Kierownik Rejonu
1998-1999r Polski Rejestr Statków Gdańsk. Stanowisko: Inspektor Nadzoru – Budowa Tłoczni i Stacji Przesyłowych Gazu (Kondratki, Włocławek)
1999r Habau Hoch und Tiefbaugesellschaft mbH Austria. Stanowisko: konsultant – Budowa Przekroczenia Rzeki Wisły Gazociągiem DN 1400 mm 8,4 MPa
2000-2011r Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Stanowisko: Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Eksploatacji
2011-2013r Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Punkt Dystrybucji Gazu Ciechocinek. Stanowisko: Kierownik Punktu Dystrybucji Gazu, Inspektor nadzoru inwestorskiego
2013r Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych ALSI. Stanowisko: Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Zawodowe uprawnienia kwalifikacyjne:
Dozoru Górniczego Nadane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Budowlane Nadane przez Urząd Wojewódzki Włocławek. Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi Instalacyjno-inżynierskimi w zakresie sieci gazowych, specjalizacja „ Zarządzanie Budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC”
Energetyczne Na stanowisku dozoru uprawniające do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu wyższym od 0,5MPa (gazociągi, stacje gazowe,tłocznie gazu)
Rzeczoznawca i Biegły Sądowy W specjalności gazownictwo, sieci gazowe, instalacje wewnętrzne, odbiorniki gazu w zakresie eksploatacji
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Powołany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do zespołu egzaminacyjnego ds. stwierdzenia kwalifikacji na stanowisku pracy związanego z dozorem oraz eksploatacją instalacji i sieci gazowych

Członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy

Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra

Tytuł Zawodowy: Inżynier Europejski EUR-ING” – przyznany przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI-PL-58-17/05/96
Uprawnienia specjalistyczne: kierowanie budową, nadzór i projektowanie obiektów inżynierskich, urządzeń, instalacji i sieci gazowych
Uprawnienia poza zawodowe:

– instruktor nurkowania swobodnego

– sternik motorowodny

– starszy ratownik wodny

 

Edward Kitliński

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej na kierunku Elektrotechniki i Elektroniki w Bydgoszczy. Po studiach ukończył kursy na uprawnienia budlowlane, pedagogiczne oraz dla wykładowców szkoleń zawodowych. Ponadto ukończone studium „Metrologi elektrycznej” na Politechnice Gliwickiej. Posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazywał w Zespole Szkół Zawodowych w Zakładach Rowerowych i w Zespole Szkół Spożywczych wykładając przedmiot z elektrotechniki i automatyki przemysłowej. W czasie pracy zawodowej w wymienionych niżej zakładach pracy ukierunkował zainteresowania zawodowe z zakresu elektrycznych pomiarów w przemyśle. Podstawową dziedziną zainteresowania jest ochrona przeciwporażeniowa i pomiary elektryczne w instalacjach elektrycznych.

W celu zapewnienia wysokiego stopnia opanowania wiedzy praktycznej przez słuchaczy kursów wykonał tablice dydaktyczne – odzwierciedlające pomiary w naturalnej instalacji elektrycznej mieszkaniowej oraz przemysłowej. Na zajęciach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP – ZORPOT korzysta również z nowoczesnego cyfrowego miernika wielofunkcyjnego udostępnionego przez Ośrodek dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców, który umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 oraz tablicy demonstracyjnej DB 1 marki Sonel.

Zajmowane stanowiska

15.07.1958 – 31.07. 1969 r. Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy jako pracownik techniczny w dziale Głównego Energetyka,

01.08.1969 – 30.06.1985 r. Zakłady rowerowe ROMET  jako pracownik techniczny w Dziale Głównego Energetyka, Kierownik Laboratorium Pomiarów elektroenergetycznych,

01.07.1985 – 30.11.1988 r. Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy jako Kierownik Pracowni Konstrukcyjnej,

01.12.1988 – 31.01.1990 r. Akademia Medyczna w Bydgoszczy jako kierownik Działu Technicznego,

01.02.1990 – 31.07.1990 r. Przedsiębiorstwo Realizacji Dostaw i Generalnego Wykonawstwa w Bydgoszczy jako pracownik techniczny,

01.08.1990 – 21.04.2004 r. ( do przejścia na emeryturę) Akademia Techniczno Rolnicza ( obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy ) w Bydgoszczy jako specjalista ds. energetycznych w Dziale Utrzymania Ruchu w Uczelni

Tomasz Matela

WYKŁADOWCA

Wykształcenie:
 2009-2011  Studia II Stopnia Ochrony Środowiska, Zarządzanie Infrastrukturą Komunalną, magister
 2004-2009  Studia I Stopnia Ochrony Środowiska, Zarządzanie Infrastrukturą Komunalną, inżynier
 1985-1988  Technikum Elektromechaniczne w Bydgoszcz, tytuł technik elektromechanik ogólny
Doświadczenie
09.1986 – 12.1996  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy: elektryk zakładowy (utrzymanie  ruchu urządzeń energetycznych grupy I, II/ E)
01.1997 – 09.2002  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Mistrz (utrzymanie ruchu urządzeń  energetycznych grupy I, II, III/ E i D)
od 10.2002  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Starszy Mistrz (utrzymanie ruchu  urządzeń energetycznych grupy I, II, III/ E i D)
od 02.2011  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy:  z-ca kierownika (utrzymanie ruchu  urządzeń energetycznych grupa I, II, III/ E i D)
1999-2000  Członek rady nadzorczej MWiK Bydgoszcz
 Języki:
 j. rosyjski  znajomość w mowie
 Umiejętności:
  • duże doświadczenie w eksploatacji urządzeń energetycznych grupy I, II i III w zakresie E i D
  • bardzo dobra obsługa komputera, znajomość systemów operacyjnego Windows XP, Windows Vista,
  • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 Zainteresowania:
 technika, sport

 

Tomasz Woźniak

EGZAMINATOR, WYKŁADOWCA

Wykształcenie:
 2013r

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

International Welding Inspector – level Comprehensive

 2011r

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

International Welding Engineer

 2009 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny kierunek: mechanika i budowa maszyn specjalność: technologiczno-menedżerska tytuł zawodowy: inżynier mechanik
 2004 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy Technikum Mechaniczne, specjalizacja: budowa maszyn tytuł zawodowy: technik mechanik
Praktyki zagraniczne:
Craft Construction Company, Las Vegas, USA
Doświadczenie zawodowe:
 09.2008 – 05.2010 Airon Investment SA – kontroler robót spawalniczych
 od 05.2010 Airon Investment SA – główny spawalnik od 05.2010
 od 05.2010 Vossloh Cogifer Polska – główny spawalnik od 05.2010
Języki obce:
 język angielski angielski – w stopniu komunikatywnym (ciągłe dokształcanie)
Obsługa komputera:

 Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych:

– edytorów tekstu: MS Word

– arkuszy kalkulacyjnych: MS Excel

Programy wspomagające projektowanie: AutoCAD, Inventor
Uprawnienia:

kurs badań wizualnych VT2

prawo jazdy kategorii B

Hobby i

zainteresowania:

sport, motoryzacja, wycieczki rowerowe

 

Łukasz Wojciechowski

Data urodzenia: 26.05.1984r.
Wykształcenie:
 2008 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny kierunek: mechanika i budowa maszyn specjalność: technologiczno-menedżerska tytuł zawodowy: inżynier mechanik
 2004 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy Technikum Mechaniczne, specjalizacja: budowa maszyn tytuł zawodowy: technik mechanik
Doświadczenie zawodowe:
 09.2008 – 01.2010 Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP – młodszy specjalista ds. szkoleń
 05.2010 – 06.05.2011 Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP – specjalista ds. szkoleń
 06.05.2011 – do chwili obecnej Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP – ZORPOT – dyrektor ds. techniczno – ekonomicznych
Języki obce:
 język angielski angielski – w stopniu podstawowym (ciągłe dokształcanie)
Obsługa komputera:

 Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych:

– edytorów tekstu: MS Word, itp.

Programy wspomagające projektowanie: Inventor

Hobby i

zainteresowania:

sport, motoryzacja, wycieczki rowerowe, strzelectwo

 

Przemysław Wojciechowski

Data urodzenia: 08.08.1990
Wykształcenie:
 2013-2014 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, studia stacjonarne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalność samochody i ciągniki
 2009-2013 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, studia stacjonarne I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalność technologiczno-menadżerska
 2006-2009 Liceum ogólnokształcące nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, klasa o profilu matematyczno-informatycznym
Doświadczenie zawodowe:
31.03. – 31.05.2015 BOHAMET Spółka Akcyjna w Cielu k. Bydgoszczy, stanowisko: konstruktor
(konstruowanie okien okrętowych, dokonywanie zmian w istniejących konstrukcjach okien, przygotowywanie dokumentacji do odbioru przez poszczególne działy)
od 01.06.2015 Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP-ZORPOT, stanowisko: specjalista ds. administracyjno-biurowych
Dodatkowe informacje:
  •  Znajomość obsługi komputera, w tym programów MS Office: Word, Excel, Powerpoint.
  •  Znajomość obsługi programów wspomagających projektowanie komputerowe: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor, Axis.
  •  Język angielski na poziomie zaawansowanym.
  • Prawo jazdy kat. B.
Zainteresowania:
 Motoryzacja, multimedia, podróże, nowe technologie

 

up