Pomiary elektryczne

Jedyną formą szkolenia dla pomiarowców, jest odbycie laboratorium pomiarów, które w pełni przygotowuje słuchacza do wykonywania czynności kontrolno – pomiarowych na stanowisku eksploatacji oraz dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w sposób praktyczny wykonują lub chcą wykonywać badania i pomiary elektryczne wymagane przy oddawaniu do eksploatacji nowych i prowadzeniu eksploatacji istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych.

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny MPI 525 dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców, który umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557:

  • impedancja pętli zwarcia,
  • parametry wyłączników RCD,
  • rezystancja izolacji,
  • rezystancja uziemienia,
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

MPI525UZ

Tablica demonstracyjna DB-1

Tablica, pozwalająca na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Pozwala na prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia zarówno metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, ale również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.

Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych.

Db1
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Kwalifikacyjną, zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie i wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważnego przez 5 lat.

Nowa tablica laboratoryjna odwzorowująca domową instalację elektryczną

Zajęcia prowadzimy przy wsparciu najnowocześniejszych urządzeń służących do pomiarów elektrycznych; mierników, testerów i innych przyrządów firmy Fluke oraz Sonel.

up