Wózki jezdniowe

Program szkolenia obejmuje obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych opracowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Nr rejestru w AKADEMII UDT 31/10/2014/W-J,W-P,W-U,W-S

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Warunki stawiane kandydatom na operatora:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Kursy na obsługę kończymy egzaminem teoretycznym i praktycznym lub zewnętrznym przed komisją egzaminacyjną UDT przypadku konserwacji wózków jezdniowych.

Wózek

Proponujemy również szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowej. Nr rejestru w AKADEMII UDT 30/10/2014/BG

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z bezpieczną wymianą butli.

up