UDT

Realizowane są dla osób zainteresowanych zarówno obsługą jak i konserwacją urządzeń podlegających UDT
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dozoru technicznego z dnia 16.07.2002r (Dz. U. Nr 120 poz. 1021 z dnia 29 lipca 2002r.) ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.02.2003 Dz. U. Nr 28 poz. 240 z 2003r. dozorowi technicznemu podlegają:
maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu :

Ciągniki

Wciągnik do strony

II W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
I W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Suwnice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

II S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
I S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Żurawie

żuraw1

II Ż Żurawie:

 • stacjonarne
 • przewoźne
 • przenośne
 • samojezdne
I Ż Żurawie:

 • wieżowe oraz szybko-montujące
 • szynowe
Podesty ruchomePodest1 II P Podesty ruchome:

 • wiszące
 • masztowe
 • stacjonarne
I P Podesty ruchome przejezdne:

 • wolnobieżne
 • samojezdne montowane na pojeździe
 • przewoźne

Układnice

ukladnica1

I U Układnice

Dźwignice linotorowe

dzwignica linotorowa1

I L Dźwignice linotorowe.
Wyciągi towarowewyciag towarowy1 I WT Wyciągi towarowe:

 • stacjonarne,
 • przewoźne i przenośne
 • wyciągi statków

Dźwigi

dżwig towarowo osobowy

II D Dźwigi budowlane:

 • towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne
 • towarowo -osobowe
I D Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
Urządzenia do manipulacji konteneramiUrządzenie do kontenerów I K Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych.
Wózki jezdniowe podnośnikowewózek jezdniowy1 III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.
 II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane.

 

Do każdej kategorii np. do I WJO dodajemy odnośnik obsługa/konserwacja.

up