Informacje

Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP – ZORPOT w Bydgoszczy powstał na zasadzie zawartej umowy franszyzy pomiędzy Zarządem Głównym SIMP w Warszawie reprezentowanym przez Sekretarza Generalnego mgr Kazimierza Łasiewickiego i Prezesa inż. Andrzeja Ciszewskiego (Franszyzodawca), a mgr inż. Andrzejem Wojciechowskim dyrektorem ODIS SIMP (Franszyzobiorca). Całokształtem działalności Ośrodka kieruje mgr inż. Andrzej Wojciechowski absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1984r), członek SIMP (1982r), dyrektor firmy.

Nowa siedziba Ośrodka Doradztwa i Szkoleń SIMP – ZORPOT

cof

Ośrodek świadcząc usługi największy nacisk kładzie na:

 • działalność szkoleniową poprzez kursy i szkolenia,
 • egzaminowanie słuchaczy po kursach i szkoleniach,
 • egzaminowanie eksternistyczne,
 • nadawanie stosownych uprawnień i wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej,
 • consulting.

Wykonując swoje zadania Ośrodek zapewnia wysoki, niekwestionowany przez zleceniodawców poziom świadczonych usług oraz dba o dobre imię Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wykazuje również troskę o utrzymanie adekwatnej do wieloletniej tradycji, wysokiej pozycji inżynierów i techników mechaników, będących specjalistami, wykładowcami lub rzeczoznawcami SIMP.

Ośrodek świadcząc usługi współpracuje z:

 • pracownikami naukowo-technicznymi z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy,
 • inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy,
 • inspektorami BHP,
 • przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie,
 • przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki w Warszawie,
 • Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach,
 • innymi instytucjami, które są gwarantem poziomu świadczonych usług szkoleniowych.

Kursy i egzaminy realizujemy wg wytycznych zleceniodawcy na ogół w sposób nie kolidujący z pracą zawodową słuchaczy. Do obsługi kursów zatrudnionych jest 15 wykładowców. W dniu 27.05.2008r. została powołana do życia Komisja Kwalifikacyjna przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie , która jest uprawniona do przeprowadzania egzaminów w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji i dozoru.

Ośrodek posiada zatem prawo wydawania świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w trzech grupach urządzeń (elektroenergetyczne – gr.1, cieplne – gr.2, gazowe gr.3). Wszystkie formy doskonalenia podbudowane są odpowiednimi i aktualnymi programami nauczania oraz wydawnictwami typu poradniki, skrypty, konspekty i tym podobne. Ze względu na skondensowany zakres usług, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz stosunkowo niewielką, ale wykształconą oraz mobilną kadrę inżynieryjno-techniczną, jesteśmy w stanie spełnić Państwa wymagania.

up