Spawanie

Spawacz do strony

Kursy i egzaminy prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez SIMP
– wg PN-EN ISO 9606-1 (stale),
– wg PN-EN ISO 9606-2 (aluminium i stopy aluminium),
– wg PN-EN ISO 9606-3 (miedź i stopy miedzi).
– wg PN-EN ISO 9606-4 (nikiel i stopy niklu),
– wg PN-EN ISO 9606-5 (tytan i stopy tytanu)
Dotyczą one następujących metod spawania:
111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną,
114 – spawanie łukowe samoosłonowe,
121 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
131 – spawanie MIG (Metal Inert Gas),
135 – spawanie MAG (Metal Active Gas),
136 – spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego,
137 – spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego,
141 – spawanie TIG (Tungsten Inert Gas),
15 – spawanie plazmowe,
311 – spawanie acetylenowo-tlenowe.
Zajęcia prowadzimy dla spawaczy blach i rur dla różnych pozycji spawania i złączy.
Kursy kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją powołaną przez kierownika kursu lub dyrektora Ośrodka oraz wydaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim oraz książeczki spawacza.
Uprawnienia ważne są przez trzy lata.

Obecnie są trzy moduły spawalnicze:

  • M1 – Moduł 1 – spawanie blach spoina pachwinowa
  • M2 – Moduł 2 – spawanie blach spoina czołowa
  • M3 – Moduł 3 – spawanie rur spoina czołowa

Zestawienie modułów oraz pozycji spawania kompatybilne z wytycznymi ASME*

Moduły

 

 

ASME.org

ASME* – American Society of Mechanical Engineers; odpowiednik naszego Stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

 

up