Szkolenia online

Szkolenia online.

Ze względu na pojawiające się pytania z Państwa strony, uprzejmie informujemy, że nasz Ośrodek może dla Państwa przeprowadzić szkolenia w formie online dla dowolnie wybranego rodzaju i typu szkolenia.

Przeprowadzamy szkolenia online dla osób i firm:

 1. Ubiegających się o Świadectwa kwalifikacyjne(SEP).
 2. Ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego: wózki jezdniowe, suwnice, podesty ruchome        i inne urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego.
 3. Ubiegających się o certyfikat spawacza.
 4. Ubiegających się o zaświadczenia BHP dla wszystkich grup zawodowych.
 5. Inne.

Szkolenia online przeprowadzamy dwutorowo:

1. Szkolenie w formie webinaru z wykładowcą prowadzącym zagadnienia z określonej tematyki.

 • Określony termin realizacji szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym
 • Wymagany dostęp do internetu

2. Szkolenie w formie samokształcenia z panelem kursanta i możliwością korzystania z platformy edukacyjnej w każdej dowolnej chwili.

 • Dowolny termin realizacji szkolenia
 • Możliwość przesyłania pytań
 • Możliwość korzystania z testów przygotowujących do egzaminu SEP
 • Wymagany dostęp do internetu

Możliwość zdalnego przeprowadzenia egzaminu!*

*dotyczy świadectw kwalifikacyjnych SEP

Terminy webinarów oraz egzaminów pojawiaja się na naszej stronie na bieżąco.

 1. Szkolenie w formie webinaru – zainteresowany otrzymuje link, który należy otworzyć i automatycznie uruchomi się telekonferencja.
 2. Szkolenie w formie samokształcenia przy pomocy platformy – zainteresowany rejestruje konto i po zalogowaniu w pełni korzysta z jej zasobów.

Na większość pytań odpowiemy Państwu telefonicznie: 608 033 007  lub mail: biuro@uprawnienia-zawodowe.pl

Z wyrazami szacunku

inż. Łukasz Wojciechowski

Dyrektor ds. techniczno – ekonomicznych.
up