Szkolenia online – zasady.

Aby uzyskać dostęp do platformy edukacyjnej przygotowującej do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania świadectw kwalifikacyjnych(SEP) na stanowisku dozoru lub eksploatacji, należy złożyć:

  1. Wypełniony wniosek kwalifikacyjny.
  2. Zamówienie w formie zlecenia z pełną nazwą firmy, numerem NIP i adresem.
  3. Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną URE nr 663.

Po otrzymaniu dokumentów przystępujemy do procedury przygotowawczej do egzaminu Państwowego:

  1. Udostępniamy adres platformy edukacyjnej z informacją o rejestracji, logowaniu i użytkowaniu panelu kursanta.
  2. Przesyłamy klauzulę o zakazie kopiowania, udostępniania i rozpowszechniania.
  3. Przesyłamy drogą mailową oraz tradycyjną fakturę za usługę.

W następnym etapie administracja Ośrodka udostępnia program przygotowujący do egzaminu Państwowego na okres 30dni od momentu zaksięgowania wpłaty.

Wzory, wnioski, oświadczenia w zakładce: formularze do pobrania.

Po upływie abonamentu informujemy kursanta o dacie najbliższego egzaminu Państwowego.

W razie pytań jesteśmy dostępni pod numerami telefonów: 608 033 007, 666 075 958.

Z wyrazami szacunku

inż. Łukasz Wojciechowski

Dyrektor ds. techniczno – ekonomicznych

up