Kurs na operatora wózków jezdniowych 615 zł

615,00

SKU: wózki Kategoria:

Opis

Program szkolenia obejmuje obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych opracowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nr rejestru w AKADEMII UDT 31/10/2014/W-J,W-P,W-U,W-S

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych.

Warunki stawiane kandydatom na operatora:

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.